Thiết kế thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA Co., Ltd tại TP HCM

07/09/2017 02:03 919 views Category: Dự án thành công

Logo là yếu tố rất quan trọng trong thiết kế thương hiêu . Dưới đây là dự án Thiết kế thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA Co., Ltd tại TP HCM do Sao Kim thực hiện.

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc thiết kế nhận diện thương hiệu cho MAIKA Tour của công ty CATTLEYA Co., Ltd.

 

CÔNG TY TNHH CATTLEYA

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc thiết kế nhận diện thương hiệu cho MAIKA Tour của công ty CATTLEYA Co., Ltd.

Dịch vụ cung cấp

Dự án tham khảo

Thiết kế thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA Co., Ltd tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Maika Tour 14

Thiết kế thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA Co., Ltd tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Maika Tour 13

Thiết kế thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA Co., Ltd tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Maika Tour 12

Thiết kế thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA Co., Ltd tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Maika Tour 11

Thiết kế thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA Co., Ltd tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Maika Tour 15

Thiết kế thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA Co., Ltd tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Maika Tour 14

Thiết kế thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA Co., Ltd tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Maika Tour 13

Thiết kế thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA Co., Ltd tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Maika Tour 12

Thiết kế thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA Co., Ltd tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Maika Tour 11

Thiết kế thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA Co., Ltd tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Maika Tour 10

Thiết kế thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA Co., Ltd tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Maika Tour9

Thiết kế thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA Co., Ltd tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Maika Tour8

Thiết kế thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA Co., Ltd tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Maika Tour7

Thiết kế thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA Co., Ltd tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Maika Tour6

Thiết kế thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA Co., Ltd tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Maika Tour 5

Thiết kế thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA Co., Ltd tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Maika Tour 4

Thiết kế thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA Co., Ltd tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Maika Tour 3

Thiết kế thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA Co., Ltd tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Maika Tour 2

Thiết kế thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA Co., Ltd tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Maika Tour 1

Thiết kế thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA Co., Ltd tại TP HCM

Thiết kế Logo công ty du lịch Maika tour

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Tiêu đề

Nội dung yêu cầu dịch vụ

Chọn nơi làm việc

Để chống Spam,
vui lòng điền đáp án đúng vào ô dưới

Kết quả

Rate this post

Bài viết liên quan