Thiết kế thương hiệu cho Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ tại Hà Nội

06/02/2017 02:03 1.010 views Category: Dự án thành công

Logo là yếu tố rất quan trọng trong thiết kế thương hiêu . Dưới đây là dự án Thiết kế thương hiệu cho Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ tại Hà Nội do Sao Kim thực hiện.

Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ thuộc Cục Quản lý Kỹ thuật Nghiệp vụ Mật mã – Ban Cơ yếu Chính phủ. Trung tâm có chức năng nhiệm vụ như sau:
 – Tổ chức, quản lý, duy trì và bảo đảm hoạt động của hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị được an toàn, liên tục 24/7.
– Tư vấn và cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số các cơ quan Đảng và Nhà nước.
– Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để tích hợp chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số vào các ứng dụng công nghệ thông tin.
– Nghiên cứu, xây dựng các hệ thống phần mềm, công cụ ứng dụng chứng thư số.

Website: http://ca.gov.vn
 

Sao Kim phát triển thành công bộ nhận diện thương hiệu dành cho Cơ quan chứng thực Chính phủ ( Goverment Certification Authority).

 

 

Cơ quan chứng thực chính phủ (VGCA)

Cơ quan chứng thực chính phủ (GCA) trực thuộc Ban Cơ Yếu chính phủ với chức năng chức thực điện tử chuyên dùng.

Sao Kim phát triển thành công bộ nhận diện thương hiệu dành cho Cơ quan chứng thực Chính phủ Việt Nam( Goverment Certification Authority). Dưới đây là Logo của GCA do Sao Kim phát triển:

Thiết kế logo cơ quan chứng thực chính phủ GCA

Dịch vụ cung cấp

Dự án tham khảo

Thiết kế thương hiệu cho Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ tại Hà Nội

Thiết kế bộ công cụ ký số cho Ban cơ yếu Chính Phủ – Toolkit

Thiết kế thương hiệu cho Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ tại Hà Nội

Thiết kế bộ công cụ ký số cho Ban cơ yếu Chính Phủ

Thiết kế thương hiệu cho Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ tại Hà Nội

Thiết kế Logo Cơ quan xác thực chính phủ – VGCA – Cơ quan chứng thực chính phủ Việt Nam

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Tiêu đề

Nội dung yêu cầu dịch vụ

Chọn nơi làm việc

Để chống Spam,
vui lòng điền đáp án đúng vào ô dưới

Kết quả

Rate this post

Bài viết liên quan