Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

03/07/2017 02:03 1.753 views Category: Kiến thức thiết kế logo

Logo là yếu tố rất quan trọng trong thiết kế thương hiêu . Dưới đây là dự án Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM do Sao Kim thực hiện.

Thách thức: Công ty Nguyễn Trương là doanh nghiệp uy tín trong hoạt động sản xuất kinh doanh cafe tại TP.HCM. Nhận thấy tiềm năng của thị trường bán lẻ, Nguyễn Trương quyết định đưa vào thị trường thương hiệu bán lẻ và chuỗi cửa hàng café tiện ích. Việc thiết kế thương hiệu một cách sáng tạo là trọng tâm đầu tiên mà Nguyễn Trương nhắm đến.


Giải pháp: Trong dự án này, Sao Kim giúp tư vấn và thiết kế cho thương hiệu bán lẻ và chuỗi cửa hàng của Nguyễn Trương. Lấy ý tưởng từ cảm hứng sáng tạo, thương hiệu EMC2 ra đời (từ công thức nổi tiếng E= MC2 của thiên tài Einstein). Toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu, bao bì nhãn mác, website … đều được thiết kế một cách nhất quán phù hợp với bản sắc thương hiệu đã được xây dựng ban đầu.

 

Công ty Nguyễn Trương

Công ty Nguyễn Trương là doanh nghiệp uy tín trong hoạt động sản xuất kinh doanh cà phê tại TP.HCM. Nhận thấy tiềm năng của thị trường bán lẻ, Nguyễn Trương quyết định đưa vào thị trường thương hiệu bán lẻ và chuỗi cửa hàng café tiện ích. Việc thiết kế thương hiệu một cách sáng tạo là trọng tâm đầu tiên mà Nguyễn Trương nhắm đến.

Trong dự án này, Sao Kim giúp tư vấn và thiết kế cho thương hiệu bán lẻ và chuỗi cửa hàng của Nguyễn Trương. Lấy ý tưởng từ cảm hứng sáng tạo, thương hiệu EMC2 ra đời (từ công thức nổi tiếng E= MC2 của thiên tài Einstein). Toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu, bao bì nhãn mác, website… đều được thiết kế một cách nhất quán phù hợp với bản sắc thương hiệu đã được xây dựng ban đầu.

Dịch vụ cung cấp

Dự án tham khảo

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Thiết kế bao bì gói cafe EMC2.

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Thiết kế bao bì gói cafe EMC2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Thiết kế thùng giaohàng EMC2.2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Thiết kế thùng giaohàng EMC2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Thiết kế thùng cà phê EMC2.

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Thiết kế thùng cà phê EMC2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Thiết kế banner sự kiện EMC2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Thiết kế mẫu biển đại lý EMC2 .

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Thiết kế biển quảng cáo tấm lơn EMC2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Thiết kế biển quảng cáo xe bus

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Mau xe hoi 7 cho EMC2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Thiết kế namecard EMC2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

EMC2 – Mẫu thiết kế nhận biết thương hiệu trên phương tiện vận tải

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

EMC2 – Mẫu thiết kế nhận biết thương hiệu trên phương tiện vận tải

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

EMC2 – Mẫu thiết kế nhận biết thương hiệu trên phương tiện vận tải

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Dấu hiệu nhận diện trên vật phẩm của thương hiệu Cafe EMC2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Dấu hiệu nhận diện trên vật phẩm quảng cáo của thương hiệu Cafe EMC2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Dấu hiệu nhận diện trên vật phẩm của thương hiệu Cafe EMC2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Dấu hiệu nhận diện trên vật phẩm của thương hiệu Cafe EMC2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Dấu hiệu nhận diện trên vật phẩm của thương hiệu Cafe EMC2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Dấu hiệu nhận diện trên vật phẩm của thương hiệu Cafe EMC2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Dấu hiệu nhận diện trên vật phẩm của thương hiệu Cafe EMC2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Dấu hiệu nhận diện trên vật phẩm của thương hiệu Cafe EMC2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Mẫu thiết kế vật phẩm quảng cáo thương hiệu Cafe EMC2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Mẫu thiết kế vật phẩm quảng cáo thương hiệu Cafe EMC2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Mẫu thiết kế vật phẩm quảng cáo thương hiệu Cafe EMC2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Mẫu thiết kế ấn phẩm quảng cáo thuong hiệu EMC2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Mẫu thiết kế vật phẩm quảng cáo thương hiệu Cafe EMC2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Mẫu thiết kế vật phẩm quảng cáo thương hiệu Cafe EMC2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Mẫu thiết kế vật phẩm quảng cáo thương hiệu Cafe EMC2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Mẫu thiết kế vật phẩm quảng cáo thương hiệu Cafe EMC2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Mẫu thiết kế ứng dụng văn phòng thương hiệu Cafe EMC2

Thiết kế nhận diện thương hiệu EMC2 COFFEE tại TP HCM

Mẫu thiết kế logo thương hiệu Cafe EMC2


Tags incoming: emc2 coffee,logo th??ng hi?u C? Mau

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Tiêu đề

Nội dung yêu cầu dịch vụ

Chọn nơi làm việc

Để chống Spam,
vui lòng điền đáp án đúng vào ô dưới

Kết quả

Rate this post

Bài viết liên quan