Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam tại TP HCM

06/09/2017 02:03 911 views Category: Dự án thành công

Logo là yếu tố rất quan trọng trong thiết kế thương hiêu . Dưới đây là dự án Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam tại TP HCM do Sao Kim thực hiện.

Trong dự án này, Sao Kim được mời tham gia thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho Công ty TNHH Thương Mại Bê Tông Việt Nam.

Công ty TNHH Thương Mại Bê Tông Việt Nam

Trong dự án này, Sao Kim được mời tham gia thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho Công ty TNHH Thương Mại Bê Tông Việt Nam.

Dịch vụ cung cấp

Dự án tham khảo

Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Bê tông Việt Nam

Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Bê tông Việt Nam 8

Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Bê tông Việt Nam 7

Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Bê tông Việt Nam 6

Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Bê tông Việt Nam 5

Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Bê tông Việt Nam 4

Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Bê tông Việt Nam 3

Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Bê tông Việt Nam 2

Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Bê tông Việt Nam 1

Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam tại TP HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu Bê tông Việt Nam

Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam tại TP HCM

Thiet ke logo cong ty Betong Viet Nam

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Tiêu đề

Nội dung yêu cầu dịch vụ

Chọn nơi làm việc

Để chống Spam,
vui lòng điền đáp án đúng vào ô dưới

Kết quả

Rate this post

Bài viết liên quan