Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu HIDT tại Hà Nội

17/02/2017 02:03 2.193 views Category: Dự án thành công

Logo là yếu tố rất quan trọng trong thiết kế thương hiêu . Dưới đây là dự án Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu HIDT tại Hà Nội do Sao Kim thực hiện.

HIDT là tên viết tắt của Công ty Đầu tư phát triển kỹ thuật Hà Nội. Bộ nhận diện thương hiệu HIDT do Sao Kim thực hiện 07/2010 bao gồm các hạng mục: logo, nhận diện thương hiệu văn phòng và bộ chỉ dẫn ứng dụng logo đã giúp HIDT tạo dựng bản sắc thương hiệu riêng cho mình.

CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HÀ NỘI (HIDT)

HIDT là tên viết tắt của Công ty Đầu tư phát triển kỹ thuật Hà Nội. Bộ nhận diện thương hiệu HIDT do Sao Kim thực hiện 07/2010 bao gồm các hạng mục: logo, nhận diện thương hiệu văn phòng và bộ chỉ dẫn ứng dụng logo đã giúp HIDT tạo dựng bản sắc thương hiệu riêng cho mình.

Dịch vụ cung cấp

Dự án tham khảo

Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu HIDT tại Hà Nội

Thiết kế logo Công ty Đầu tư phát triển kỹ thuật Hà Nội

Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu HIDT tại Hà Nội

Thiết kế bao thư cho Công ty Đầu tư phát triển kỹ thuật Hà Nội

Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu HIDT tại Hà Nội

Thiết kế giấy tiêu đề cho Công ty Đầu tư phát triển kỹ thuật Hà Nội

Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu HIDT tại Hà Nội

Thiết kế namecard Công ty Đầu tư phát triển kỹ thuật Hà Nội

Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu HIDT tại Hà Nội

Thiết kế biểu tượng trên email cho Công ty Đầu tư phát triển kỹ thuật Hà Nội

Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu HIDT tại Hà Nội

Thiết kế website Công ty Đầu tư phát triển kỹ thuật Hà Nội

Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu HIDT tại Hà Nội

Thiết kế nhận diện thương hiệu Công ty Đầu tư phát triển kỹ thuật Hà Nội

Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu HIDT tại Hà Nội

Thiết kế nhận diện thương hiệu Công ty Đầu tư phát triển kỹ thuật Hà Nội

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Tiêu đề

Nội dung yêu cầu dịch vụ

Chọn nơi làm việc

Để chống Spam,
vui lòng điền đáp án đúng vào ô dưới

Kết quả

Rate this post

Bài viết liên quan