Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cửa hàng trà sữa TEA PRESSO tại Hà Nội

13/01/2017 02:52 2.207 views Category: Dự án thành công

Dự án Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cửa hàng trà sữa TEA PRESSO tại Hà Nội do Sao Kim thực hiện.

Hiện trạng

Dự án thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cho cửa hàng trà sữa TEA PRESSO do đội ngũ tại Sao Kim thực hiện.

Cửa hàng trà sữa TEA PRESSO

Dự án thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu trà sữa TEAPRESSO do Sao Kim thực hiện.

Dịch vụ cung cấp

Dự án tham khảo

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cửa hàng trà sữa TEA PRESSO tại Hà Nội

Thiết kế logo TEA PRESSO

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cửa hàng trà sữa TEA PRESSO tại Hà Nội

TEA PRESSO

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cửa hàng trà sữa TEA PRESSO tại Hà Nội

TEA PRESSO

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cửa hàng trà sữa TEA PRESSO tại Hà Nội

TEA PRESSO

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cửa hàng trà sữa TEA PRESSO tại Hà Nội

TEA PRESSO

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cửa hàng trà sữa TEA PRESSO tại Hà Nội

TEA PRESSO

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cửa hàng trà sữa TEA PRESSO tại Hà Nội

TEA PRESSO

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cửa hàng trà sữa TEA PRESSO tại Hà Nội

TEA PRESSO

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cửa hàng trà sữa TEA PRESSO tại Hà Nội

TEA PRESSO

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cửa hàng trà sữa TEA PRESSO tại Hà Nội

TEA PRESSO

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cửa hàng trà sữa TEA PRESSO tại Hà Nội

TEA PRESSO

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cửa hàng trà sữa TEA PRESSO tại Hà Nội

TEA PRESSO

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Tiêu đề

Nội dung yêu cầu dịch vụ

Chọn nơi làm việc

Để chống Spam,
vui lòng điền đáp án đúng vào ô dưới

Kết quả

Tags:

Rate this post

Bài viết liên quan