Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty hoá dầu Bình Triệu tại TP HCM

16/01/2017 02:50 1.455 views Category: Dự án thành công

Dự án Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty hoá dầu Bình Triệu tại TP HCM do Sao Kim thực hiện.

Công ty Hóa dầu Bình Triệu là nhà phân phối xăng dầu và hóa chất nhập khẩu, có lịch sử phát triển trên 10 năm tại thị trường Miền Tây. Để tạo tiền đề cho những bước phát triển mới, công ty Hóa dầu Bình Triệu quyết định tái thiết kế nhận diện thương hiệu doanh nghiệp.

Trong dự án này, Sao Kim đã thực hiện sáng tạo logo, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh và biên tập Profile cho Bình Triệu. Dự án đáp ứng các tiêu chí đặt ra như: hiệu ứng thị giác phù hợp định vị ngành xăng dầu, thể hiện được thông điệp năng động, sáng tạo, trẻ trung, khác biệt và đột phá, tránh các hình ảnh dễ nhầm lẫn với các thương hiệu xăng dầu lớn đã có mặt trên thị trường.

Công ty TNHH Hoá Dầu Bình Triệu

Công ty Hóa dầu Bình Triệu là nhà phân phối xăng dầu và hóa chất nhập khẩu, có lịch sử phát triển trên 10 năm tại thị trường Miền Tây.

Dịch vụ cung cấp

Dự án tham khảo

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty hoá dầu Bình Triệu tại TP HCM

Thiết kế logo BÌNH TRIỆU

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty hoá dầu Bình Triệu tại TP HCM

BÌNH TRIỆU

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty hoá dầu Bình Triệu tại TP HCM

BÌNH TRIỆU

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty hoá dầu Bình Triệu tại TP HCM

BÌNH TRIỆU

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty hoá dầu Bình Triệu tại TP HCM

BÌNH TRIỆU

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty hoá dầu Bình Triệu tại TP HCM

BÌNH TRIỆU

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty hoá dầu Bình Triệu tại TP HCM

BÌNH TRIỆU

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty hoá dầu Bình Triệu tại TP HCM

BÌNH TRIỆU

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty hoá dầu Bình Triệu tại TP HCM

BÌNH TRIỆU

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty hoá dầu Bình Triệu tại TP HCM

BÌNH TRIỆU

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty hoá dầu Bình Triệu tại TP HCM

BÌNH TRIỆU

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty hoá dầu Bình Triệu tại TP HCM

BÌNH TRIỆU

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty hoá dầu Bình Triệu tại TP HCM

BÌNH TRIỆU

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty hoá dầu Bình Triệu tại TP HCM

Mẫu Bìa Profile BÌNH TRIỆU

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty hoá dầu Bình Triệu tại TP HCM

BÌNH TRIỆU

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty hoá dầu Bình Triệu tại TP HCM

BÌNH TRIỆU

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty hoá dầu Bình Triệu tại TP HCM

BÌNH TRIỆU

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty hoá dầu Bình Triệu tại TP HCM

BÌNH TRIỆU

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty hoá dầu Bình Triệu tại TP HCM

BÌNH TRIỆU

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty hoá dầu Bình Triệu tại TP HCM

BÌNH TRIỆU

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty hoá dầu Bình Triệu tại TP HCM

BÌNH TRIỆU

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty hoá dầu Bình Triệu tại TP HCM

BÌNH TRIỆU

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Tiêu đề

Nội dung yêu cầu dịch vụ

Chọn nơi làm việc

Để chống Spam,
vui lòng điền đáp án đúng vào ô dưới

Kết quả

Rate this post

Bài viết liên quan