Thiết kế logo Saigon Mall tại TP HCM

25/10/2017 02:03 1.186 views Category: Dự án thành công

Logo là yếu tố rất quan trọng trong thiết kế thương hiêu . Dưới đây là dự án Thiết kế logo Saigon Mall tại TP HCM do Sao Kim thực hiện.
p style”textalign: justify;”
Trong dự aacute;n nagrave;y Sao Kim thực hiện thiết kế logo trung tacirc;m thương mại mua sắmnbsp;Saigon Mall./p
p style”textalign: justify;”
strongYacute; nghĩa logo:/strong/p
p style”textalign: justify;”
Higrave;nh daacute;ng logo được thiết kế caacute;ch điệu từ higrave;nh daacute;ng của chiếc tuacute;i mua sắm, kết hợp từ hai chiếc quai tuacute;i, tạo thagrave;nh chữ M trong chữ MALL của SAIGONMALL/p
div style”textalign: justify;”
Dograve;ng chữ SAIGONMALL ở dưới lagrave;m chacirc;n đỡ vagrave; cho chuacute;ng ta higrave;nh dung tới một phần của thacirc;n tuacute;i. Logo coacute; tiacute;nh đại diện ngagrave;nh nghề cao vagrave; nhận biết dễ dagrave;ng./div
p style”textalign: justify;”
Hệ thống nhận diện thương hiệu được xacirc;y dựng dựa trecirc;n caacute;c giaacute; trị thương hiệu của SAIGONMALL, thể hiện bản sắc vagrave; tinh thần riecirc;ng của caacute;c dịch vụ vagrave; sản phẩm magrave; SAIGONMALL cung cấp, tạo necirc;n sự khaacute;c biệt so với caacute;c cocirc;ng ty khaacute;c trecirc;n thị trường nhưng vẫn gần gũi vagrave; thacirc;n thiện với mọi đối tượng khaacute;ch hagrave;ng. đồng thời bao hagrave;m tiacute;nh hiệu quả trong hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho khaacute;ch hagrave;ng với mục tiecirc;u luocirc;n hướng về phiacute;a trước./p

Trung tâm thương mại Saigon Mall

Trung tâm mua sắm và giải trí Saigon Mall đem đến không gian mua sắm hiện đại dành cho khách hàng.

Dịch vụ cung cấp

Dự án tham khảo

Thiết kế logo Saigon Mall tại TP HCM

Thiết kế logo Saigon Mall

Thiết kế logo Saigon Mall tại TP HCM

SAIGONMALL

Thiết kế logo Saigon Mall tại TP HCM

SAIGONMALL

Thiết kế logo Saigon Mall tại TP HCM

SAIGONMALL

Thiết kế logo Saigon Mall tại TP HCM

SAIGONMALL

Thiết kế logo Saigon Mall tại TP HCM

SAIGONMALL

Thiết kế logo Saigon Mall tại TP HCM

SAIGONMALL

Thiết kế logo Saigon Mall tại TP HCM

SAIGONMALL

Thiết kế logo Saigon Mall tại TP HCM

SAIGONMALL

Thiết kế logo Saigon Mall tại TP HCM

SAIGONMALL

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Tiêu đề

Nội dung yêu cầu dịch vụ

Chọn nơi làm việc

Để chống Spam,
vui lòng điền đáp án đúng vào ô dưới

Kết quả

Rate this post

Bài viết liên quan