Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND tại Hà Nội

23/10/2017 02:03 1.068 views Category: Dự án thành công

Logo là yếu tố rất quan trọng trong thiết kế thương hiêu . Dưới đây là dự án Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND tại Hà Nội do Sao Kim thực hiện.
p style”textalign: justify;”
Trong dự aacute;n nagrave;y Sao Kim thực hiện thiết kế logo chonbsp;nhatilde;n hiệu giagrave;y thể thao boacute;ng đaacute; GODBAND của Cocirc;ng ty TNHH giầynbsp;GODBAND/p
div style”textalign: justify;”
strongVề khaacute;ch hagrave;ng/strong/div
div
p style”textalign: justify;”
Lagrave; đơn vị chuyến sản xuất, phấn phối giầy thể thao, phụ kiện thể thao trecirc;n toagrave;n quốc. Đặc biệt lagrave; giầy vagrave; phụ kiện thể thao boacute;ng đaacute; sản phẩm được caacute;c cacirc;u lạc bộ boacute;ng đaacute;, trường đagrave;o tạo cầu thủ tin dugrave;ng./p
div
div style”textalign: justify;”
strongYacute; tưởng thiết kế/strong/div
p style”textalign: justify;”
strongVề mặt higrave;nh ảnh:/strongnbsp;Logo GODBAND được tổng hợp tạo higrave;nh với những hỉnh ảnh tượng trưng trong thể thao. Với những higrave;nh ảnh vagrave; magrave;u sắc mang tiacute;nhnbsp;mạnh mẽ, nhiệt huyết đậm chất thể thao. Kết hợp với Font chữ nghiecirc;ng tạo cho ta cảm giaacute;c muốn lấy đagrave; chạy về phiacute;a trước./p
p style”textalign: justify;”
strongVề tạo higrave;nh:/strongnbsp;Logo dựa trecirc;n higrave;nh tượng của sự chiến thắng, mục tiecirc;u vươn tới thagrave;nh cocirc;ng trong thể thao cũng như trong đời sống. Higrave;nh ảnh ngocirc;i saonbsp;như đang vươn migrave;nh bay lecirc;n thể hiện sự mạnh mẽ, năng động, nhiệt huyết. Ngoagrave;i ra higrave;nh ảnh ngocirc;i sao như những mảnh gheacute;p thể hiện sự mongnbsp;muốn luocirc;n luocirc;n thay đổi hoagrave;n thiện hơn, nhẳm muốn truyền đạt yacute; nghĩa doanh nghiệp luocirc;n vigrave; khaacute;ch hagrave;ng magrave; phấn đấu ngagrave;y một thagrave;nh cocirc;ng, lớnnbsp;mạnh trong lĩnh vực magrave; migrave;nh đang theo đuổi. Hai magrave;u xanh vagrave; đỏ đậm goacute;p phần tạo thecirc;m phần mạnh mẽ, cứng caacute;p nhưng vẫn giữ được sự nhanhnbsp;nhẹn, mềm mại vagrave; uyển chuyển.nbsp;/p
/div
/div
p style”textalign: justify;”
strongVề magrave;u sắc:/strongnbsp;Với sắc magrave;u xanh vagrave; đỏ đậm, Logo trở necirc;n mạnh mẽ, nhiệt huyết, ấn tượng với người xem ngay từ caacute;i nhigrave;n đầu tiecirc;n về magrave;u sắc cũngnbsp;như bố cục./p

Công ty TNHH Giày Godband

Là đơn vị chuyên sản xuất, phấn phối giầy thể thao, phụ kiện thể thao trên toàn quốc. Đặc biệt là giầy và phụ kiện thể thao bóng đá sản phẩm được các câu lạc bộ bóng đá, trường đào tạo cầu thủ tin dùng.

Dịch vụ cung cấp

Dự án tham khảo

Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND tại Hà Nội

GODBAND

Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND tại Hà Nội

GODBAND

Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND tại Hà Nội

GODBAND

Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND tại Hà Nội

GODBAND

Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND tại Hà Nội

GODBRAND

Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND tại Hà Nội

GODBAND

Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND tại Hà Nội

GODBAND

Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND tại Hà Nội

GODBAND

Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND tại Hà Nội

GODBAND

Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND tại Hà Nội

GODBAND

Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND tại Hà Nội

GODBAND

Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND tại Hà Nội

GODBAND


Tags incoming: logo giầy thể thao

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Tiêu đề

Nội dung yêu cầu dịch vụ

Chọn nơi làm việc

Để chống Spam,
vui lòng điền đáp án đúng vào ô dưới

Kết quả

Rate this post

Bài viết liên quan