Thiết kế logo Công Ty Dịch Thuật EliteTrans tại Hà Nội

13/01/2017 02:48 721 views Category: Dự án thành công

Thiết kế thương hiệu là yếu tố rất quan trọng trong thiết kế thương hiêu . Dưới đây là dự án Thiết kế logo Công Ty Dịch Thuật EliteTrans tại Hà Nội do Sao Kim thực hiện.
p style”textalign: justify;”
Trong dự aacute;n nagrave;y Sao Kim thực hiện thiết kế logo, Poster quảng caacute;o cho Cocirc;ng Ty Dịch Thuacirc;̣t EliteTrans./p
p style”textalign: justify;”
strongVề khaacute;ch hagrave;ng :/strong/p
p style”textalign: justify;”
Cocirc;ng Ty Dịch Thuacirc;̣t EliteTrans Quocirc;́c Tecirc;́ EliteTrans International Company Limited tiecirc;̀n thacirc;n là Cocirc;ng ty Dịch Thuật Thủ Đocirc; được thagrave;nh lập năm 2008. EliteTrans là tập hợp đội ngũ caacute;c chuyecirc;n gia dịch thuacirc;̣t trình đocirc;̣ cao và giàu kinh nghiecirc;̣m./p
p style”textalign: justify;”
Kecirc;̉ từ khi được thành lacirc;̣p, EliteTrans đã phát triecirc;̉n nhanh chóng và trở thành nhà cung cacirc;́p dịch vụ dịch thuacirc;̣t uy tín và được nhiecirc;̀u khách hàng trong nước và quốc tế tín nhiecirc;̣m chọn làm đocirc;́i tác lacirc;u dài./p
p style”textalign: justify;”
Hiện nay, EliteTransnbsp;đatilde; trở thagrave;nh đối taacute;c thường xuyecirc;n của nhiều đơn vị, tocirc;̉ chức, caacute; nhacirc;n trong và ngoài nước/p

Công ty TNHH Dịch thuật Quốc tế Elitetrans

Công Ty Dịch Thuật EliteTrans Quốc Tế tự hào cung cấp dịch vụ dịch thuật bảo hiểm chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế. Chúng tôi đã thực hiện dịch thuật thành công nhiều dự án và chương trình bảo hiểm cho các hãng bảo hiểm lớn trong nước và quốc tế, đặc biệt là các chương trình bảo hiểm của Hoa Kỳ.

Dịch vụ cung cấp

Dự án tham khảo

Thiết kế logo Công Ty Dịch Thuật EliteTrans tại Hà Nội

Thiết kế logo Công Ty Dịch Thuật EliteTrans

Thiết kế logo Công Ty Dịch Thuật EliteTrans tại Hà Nội

Thiết kế poster quảng cáp Công Ty Dịch Thuật EliteTrans

Thiết kế logo Công Ty Dịch Thuật EliteTrans tại Hà Nội

EliteTrans

Thiết kế logo Công Ty Dịch Thuật EliteTrans tại Hà Nội

EliteTrans

Thiết kế logo Công Ty Dịch Thuật EliteTrans tại Hà Nội

EliteTrans

Thiết kế logo Công Ty Dịch Thuật EliteTrans tại Hà Nội

EliteTrans

Thiết kế logo Công Ty Dịch Thuật EliteTrans tại Hà Nội

EliteTrans

Xem thêm các dự án được nhiều khách hàng lựa chọn tại Sao Kim tại đây.

Nếu gặp khó khăn trong quá trình thiết kế logo thương hiệu, liên hệ ngay với Logodep.vn để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp theo form mẫu dưới đây.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Tiêu đề

Nội dung yêu cầu dịch vụ

Chọn nơi làm việc

Để chống Spam,
vui lòng điền đáp án đúng vào ô dưới

Kết quả

Tags:

Rate this post

Bài viết liên quan