Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS) tại Hà Nội

15/01/2017 02:46 332 views Category: Dự án thành công

Thiết kế thương hiệu là yếu tố rất quan trọng trong thiết kế thương hiêu . Dưới đây là dự án Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS) tại Hà Nội do Sao Kim thực hiện.
p style”textalign: justify;”
Trong dự aacute;n nagrave;y Sao Kim thực hiện thiết kế logo chonbsp;cocirc;ng ty cổ phần Chứng khoaacute;n Xuacirc;n Thagrave;nh IBS/p
p style”textalign: justify;”
strongVề khaacute;ch hagrave;ng :/strong/p
p id”cust_desc” style”textalign: justify;”
Cocirc;ng ty cổ phần Chứng khoaacute;n Vincom được Ủy ban Chứng khoaacute;n Nhagrave; nước chiacute;nh thức cấp Giấy pheacute;p thagrave;nh lập vagrave; hoạt động ngagrave;y 10 thaacute;ng 12 năm 2007. Năm 2011, Cocirc;ng ty đatilde; tiến hagrave;nh đổi tecirc;n thagrave;nh Cocirc;ng ty cổ phần Chứng khoaacute;n Xuacirc;n Thagrave;nh vagrave; chuyển trụ sở chiacute;nh từ TP. Hồ Chiacute; Minh ra Hagrave; Nội./p
p style”textalign: justify;”
Hiện nay, cocirc;ng ty đang trong quaacute; trigrave;nh taacute;i cơ cấu. Tecirc;n hoạt động mới lagrave; IBS Investment bank securities 2 Lĩnh vực hoạt động mocirc;i giới chứng khoaacute;n tự doanh chứng khoaacute;n bảo latilde;nh phaacute;t hagrave;nh chứng khoaacute;n tư vấn đầu tư chứng khoaacute;n lưu kyacute; chứng khoaacute;n./p

Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thành

Công ty cổ phần Chứng khoán Vincom được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chính thức cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngày 10 tháng 12 năm 2007. Năm 2011, Công ty đã tiến hành đổi tên thành Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thành và chuyển trụ sở chính từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

Hiện nay, công ty đang trong quá trình tái cơ cấu. Tên hoạt động mới là IBS (Investment bank securities) 2 Lĩnh vực hoạt động môi giới chứng khoán tự doanh chứng khoán bảo lãnh phát hành chứng khoán tư vấn đầu tư chứng khoán lưu ký chứng khoán

Dịch vụ cung cấp

Dự án tham khảo

Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS) tại Hà Nội

Bộ ứng dụng thương hiệu

Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS) tại Hà Nội

IBS

Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS) tại Hà Nội

Bộ ấn phẩm quảng cáo công ty Chứng khoán Xuân Thành

Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS) tại Hà Nội

Phối cảnh logo công ty Chứng khoán Xuân Thành ( IBS ) 1

Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS) tại Hà Nội

Phối cảnh logo công ty Chứng khoán Xuân Thành ( IBS )

Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS) tại Hà Nội

Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành ( IBS )

Xem thêm các dự án được nhiều khách hàng lựa chọn tại Sao Kim tại đây.

Nếu gặp khó khăn trong quá trình thiết kế logo thương hiệu, liên hệ ngay với Logodep.vn để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp theo form mẫu dưới đây.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Tiêu đề

Nội dung yêu cầu dịch vụ

Chọn nơi làm việc

Để chống Spam,
vui lòng điền đáp án đúng vào ô dưới

Kết quả

Rate this post

Bài viết liên quan