Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương – Travus tại TP HCM

04/09/2017 02:03 919 views Category: Dự án thành công

Logo là yếu tố rất quan trọng trong thiết kế thương hiêu . Dưới đây là dự án Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương – Travus tại TP HCM do Sao Kim thực hiện.

Trong dự án này, Sao Kim được mời tham gia thiết kế toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu TRAVUS của Công ty TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP KHÁNH LINH.

Về công ty

Công ty TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP KHÁNH LINH (Kalix) được kỹ sư Trần Đăng Khoa gây dựng vào năm 2008. Ngay từ buổi đầu, Kalix đã xác định hướng đi đúng đắn: không chạy theo lợi nhuận thị trường để làm các sản phẩm kém chất lượng mà tập trung vào việc tạo ra các giải pháp nông nghiệp chuyên biệt thông qua việc mang đến cho người nông dân những sản phẩm chuyên dùng, phù hợp với từng nhóm cây trồng và thổ nhưỡng. Với định hướng này, Kalix không chỉ cung cấp cho người trồng những sản phẩm chất lượng mà còn là các giải pháp nông nghiệp hiệu quả với chi phí thấp, tiết kiệm công chăm sóc mà năng suất vẫn cao và bền vững.

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP KHÁNH LINH

Công ty TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP KHÁNH LINH (Kalix) được kỹ sư Trần Đăng Khoa gây dựng vào năm 2008. Ngay từ buổi đầu, Kalix đã xác định hướng đi đúng đắn: không chạy theo lợi nhuận thị trường để làm các sản phẩm kém chất lượng mà tập trung vào việc tạo ra các giải pháp nông nghiệp chuyên biệt thông qua việc mang đến cho người nông dân những sản phẩm chuyên dùng, phù hợp với từng nhóm cây trồng và thổ nhưỡng. Với định hướng này, Kalix không chỉ cung cấp cho người trồng những sản phẩm chất lượng mà còn là các giải pháp nông nghiệp hiệu quả với chi phí thấp, tiết kiệm công chăm sóc mà năng suất vẫn cao và bền vững.

Dịch vụ cung cấp

Dự án tham khảo

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Bao bì nhận diện thương hiệu Travus

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 39

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 38

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 36

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 35

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 34

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 33

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 32

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 31

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế website thương hiệu Travus

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 29

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 28

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 27

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 26

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus25

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus24

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 23

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 22

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 21

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 19

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 18

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus17

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 16

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 15

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 14

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Mẫu bao bì thương hiệu Travus

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 12

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 11

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travu 10

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 9

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus8

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 7

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 6

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 5

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 4

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 3

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 2

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus 1

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Travus

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế Logo Travus 2

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Trần Vương - Travus tại TP HCM

Thiết kế Logo Travus

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Tiêu đề

Nội dung yêu cầu dịch vụ

Chọn nơi làm việc

Để chống Spam,
vui lòng điền đáp án đúng vào ô dưới

Kết quả

Rate this post

Bài viết liên quan