Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu công ty cổ phần tin học Ngoại ngữ Phương Đông tại Hà Nội

28/09/2017 02:03 827 views Category: Dự án thành công

Logo là yếu tố rất quan trọng trong thiết kế thương hiêu . Dưới đây là dự án Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu công ty cổ phần tin học Ngoại ngữ Phương Đông tại Hà Nội do Sao Kim thực hiện.
p style”textalign: justify;”
Trong dự aacute;n nagrave;y, Sao Kim thực hiện thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của Cocirc;ng ty cổ phần ngoại ngữ tin học Phương Đocirc;ng./p

Công ty cổ phần ngoại ngữ tin học Phương Đông

Ngày nay kinh tế phát triển, Việt Nam ngày càng mở rộng quan hệ với các nước trên nhiều lĩnh vực, môi trường làm việc năng động và hiệu quả ngày càng đòi hỏi ở những người trẻ tuổi của Việt Nam kiến thức kinh tế, văn hoá, xã hội rộng và sâu hơn. Để có được điều này, kiến thức ngoại ngữ và tin học đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là cầu nối để tuổi trẻ Việt Nam thành công trong những vị trí quan trọng tại các văn phòng đại diện và công ty 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Nắm bắt được xu thế đó, Ngoại Ngữ Tin Học Phương Đông ra đời với mục tiêu phổ biến kiến thức về ngoại ngữ và tin học trên diện rộng để phát triển nguồn nhân lực Việt Nam.

Dịch vụ cung cấp

Dự án tham khảo

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu công ty cổ phần tin học Ngoại ngữ Phương Đông tại Hà Nội

Ngoại Ngữ Phương Đông

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu công ty cổ phần tin học Ngoại ngữ Phương Đông tại Hà Nội

Ngoại Ngữ Phương Đông9

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu công ty cổ phần tin học Ngoại ngữ Phương Đông tại Hà Nội

Ngoại Ngữ Phương Đông8

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu công ty cổ phần tin học Ngoại ngữ Phương Đông tại Hà Nội

Ngoại Ngữ Phương Đông7

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu công ty cổ phần tin học Ngoại ngữ Phương Đông tại Hà Nội

Ngoại Ngữ Phương Đông6

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu công ty cổ phần tin học Ngoại ngữ Phương Đông tại Hà Nội

Ngoại Ngữ Phương Đông5

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu công ty cổ phần tin học Ngoại ngữ Phương Đông tại Hà Nội

Ngoại Ngữ Phương Đông4

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu công ty cổ phần tin học Ngoại ngữ Phương Đông tại Hà Nội

Ngoại Ngữ Phương Đông3

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu công ty cổ phần tin học Ngoại ngữ Phương Đông tại Hà Nội

Ngoại Ngữ Phương Đông 2

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu công ty cổ phần tin học Ngoại ngữ Phương Đông tại Hà Nội

Ngoại Ngữ Phương Đông 1

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Tiêu đề

Nội dung yêu cầu dịch vụ

Chọn nơi làm việc

Để chống Spam,
vui lòng điền đáp án đúng vào ô dưới

Kết quả

Rate this post

Bài viết liên quan