Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef tại TP HCM

04/08/2017 02:03 1.158 views Category: Kiến thức thiết kế logo

Logo là yếu tố rất quan trọng trong thiết kế thương hiêu . Dưới đây là dự án Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef tại TP HCM do Sao Kim thực hiện.
p
strongBối cảnh amp; Thaacute;ch thức: /strongbr /
Ngagrave;y nay phụ nữ do cũng phải đi lagrave;m tại cocirc;ng sở necirc;n khocirc;ng coacute; nhiều thời gian dagrave;nh cho cocirc;ng việc bếp nuacute;c tại gia đigrave;nh. Tuy nhiecirc;n, để hạnh phuacute;c người phụ nữ khocirc;ng những cần đạt thagrave;nh cocirc;ng trong cocirc;ng việc magrave; cograve;n phải luocirc;n biết caacute;ch giữ lửa trong gia đigrave;nh, biết caacute;ch chăm soacute;c chồng con.nbsp; Việc đaacute;p ứng cả 2 tiecirc;u chiacute; ldquo;giỏi vagrave; đảmrdquo; lagrave; một aacute;p lực lớn đối với chị em.br /
Chiacute;nh vigrave; lyacute; do đoacute;, thực phẩm sơ chế ra đời. Đacirc;y lagrave; sản phẩm được sơ chế, tẩm ướp, đoacute;ng goacute;i sẵn giuacute;p chị em giảm bớt thời gian đi chợ, cacirc;n nhắc lựa chọn đồ ăn, chế biến moacute;n ăn hellip; trong khi đoacute; lại an tacirc;m hơn về chất lượng thực phẩm vigrave; đatilde; được lựa chọn, kiểm tra đầu vagrave;o kỹ lưỡng. Thương hiệu thực phẩm sơ chế ra đời với mong muốn ldquo;sẻ chia như một người bạnldquo; với chị em, giuacute;p chị em tiết kiệm thời gian nấu nướng magrave; lại chăm soacute;c gia đigrave;nh tốt hơn. Từ đoacute; coacute; cuộc sống hạnh phuacute;c hơn.br /
Thaacute;ch thức của dự aacute;n nagrave;y chiacute;nh lagrave; saacute;ng tạo thương hiệu mới cho cocirc;ng việc kinh doanh thực phẩm sơ chế trecirc;n.br /
br /
strongGiải phaacute;p:/strongbr /
Tecirc;n thương hiệu FamiChef được đề xuất đaacute;p ứng cho yecirc;u cầu của dự aacute;n. FamiChef được giản lược từ Family Chef Bếp trưởng gia đigrave;nh một tecirc;n gọi hấp dẫn vagrave; thuacute; vị, đaacute;p ứng được caacute;c tiecirc;u chiacute; của thương hiệu mới. Cocirc;ng việc tiếp theo lagrave; lựa chọn thocirc;ng điệp cho thương hiệu. Với cacirc;u slogan quot;Gửi yecirc;u thương trong từng moacute;n ngonquot; đatilde; toacute;m tắt cả sứ mệnh vagrave; lợi iacute;ch magrave; thương hiệu đồng thời tạo được cảm tigrave;nh đối với người tiecirc;u dugrave;ng.br /
br /
Bạn coacute; thể tham khảo caacute;c thiết kế ứng dụng nhận diện thương hiệu của FamiChef ở kế becirc;n./p
p
strongFamichef brand case study video:/strong/p
p
iframe allowfullscreen”” frameborder”0″ height”146″ src”http://www.youtube.com/embed/AtIQrlWYzg0″ width”260″/iframe/p

Famichef

Dịch vụ cung cấp

Dự án tham khảo

Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef tại TP HCM

Đặt tên thương hiệu & Sáng tác slogan cho FAMICHEF

Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef tại TP HCM

Mẫu thiết kế nhãn mác sản phẩm FAMICHEF

Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef tại TP HCM

Mẫu thiết kế bao bì sản phẩm FAMICHEF

Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef tại TP HCM

Ứng dụng nhận diện thương hiệu trên sản phẩm FamiChef 4

Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef tại TP HCM

Ứng dụng nhận diện thương hiệu trên sản phẩm FamiChef 4

Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef tại TP HCM

Ứng dụng nhận diện thương hiệu trên sản phẩm FamiChef 3

Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef tại TP HCM

Ứng dụng nhận diện thương hiệu trên sản phẩm FamiChef 2

Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef tại TP HCM

Mẫu thiết kế bao bì thương hiệu trên sản phẩm FamiChef 1

Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef tại TP HCM

Mẫu thiết kế được gia công ấn tượng cho FamiChef 2

Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef tại TP HCM

Mẫu thiết kế được gia công ấn tượng cho FamiChef

Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef tại TP HCM

Mẫu thiết kế tờ rơi sản phẩm FamiChef

Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef tại TP HCM

Nhãn mác sản phẩm thương hiệu FamiChef

Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef tại TP HCM

Ứng dụng nhận diện thương hiệu trên sản phẩm FamiChef

Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef tại TP HCM

Thiết kế bao bì thực phẩm sơ chế FamiChef

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Tiêu đề

Nội dung yêu cầu dịch vụ

Chọn nơi làm việc

Để chống Spam,
vui lòng điền đáp án đúng vào ô dưới

Kết quả

Rate this post

Bài viết liên quan