Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi tại TP HCM

02/09/2017 02:03 1.305 views Category: Dự án thành công

Logo là yếu tố rất quan trọng trong thiết kế thương hiêu . Dưới đây là dự án Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi tại TP HCM do Sao Kim thực hiện.

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc tư vấn đặt tên thương hiệu, sáng tác slogan, thiết kế nhận diện thương hiệu chăn ga gối đệm Trendi

TRENDI

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc tư vấn đặt tên thương hiệu, sáng tác slogan, thiết kế nhận diện thương hiệu chăn ga gối đệm Trendi

Dịch vụ cung cấp

Dự án tham khảo

Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi tại TP HCM

TRENDI

Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi tại TP HCM

TRENDI

Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi tại TP HCM

TRENDI

Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi tại TP HCM

Thiết kế Website Trendi

Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi tại TP HCM

TRENDI

Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi tại TP HCM

TRENDI

Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi tại TP HCM

TRENDI

Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi tại TP HCM

TRENDI

Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi tại TP HCM

Bộ nhận diện thương hiệu Trendi

Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi tại TP HCM

Sáng tác slogan thương hiệu Trendi

Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi tại TP HCM

Thiết kế thương hiệu Trendi

Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi tại TP HCM

Thiết kế thương hiệu Trendi

Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi tại TP HCM

Thiết kế Logo Trendi

Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi tại TP HCM

Đặt tên thương hiệu Trendi

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Tiêu đề

Nội dung yêu cầu dịch vụ

Chọn nơi làm việc

Để chống Spam,
vui lòng điền đáp án đúng vào ô dưới

Kết quả

Rate this post

Bài viết liên quan